Recordeu-vos, oh piatosíssima Verge Maria

Recordeu-vos, oh piatosíssima Verge Maria,
que mai no s’ha sentit a dir
que ningú que hagi implorat la vostra assistència
i reclamat el vostre auxili, hagi estat abandonat de Vós.
Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro,
oh Verge mare de les verges,
i, encara que gemegant sota el pes dels meus pecats,
m’atreveixo a posar-me davant la vostra presència sobirana;
no desoïu, oh Mare de Déu, les meves súpliques,
ans bé escolteu-les favorablement.