Pange Lingua

Canta llengua, el sant misteri
del gloriosíssim Cos
i de la sang preciosa
que el Senyor de les nacions,
fruit d’entranya generosa,
ha vessat per salvar el món.
 
Se’ns dona i ens volgué néixer
del sant ventre virginal
i sembrada la paraula
en el món on habita,
hi acabà la seva estada
amb la nova institució.
 
De genolls adorem-lo,
aquest sagrament tant gran
i el qui en fou imatge antiga
deixi lloc al ritu nou;
que la nostra fe supleixi
el defecte dels sentits.
 
A Déu Pare i al Fill únic
donem glòria i honor,
majestat i benaurança,
força i benedicció.
I donem igual lloança 
al qui procedeix d’ambdós.