Credo

Crec en un Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra.

I en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre;
el qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant,
nasqué de Maria Verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat,
mort i sepultat; davallà als inferns,
ressuscità el tercer dia d’entre els morts;
se’n pujà al cel,
seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós;
i d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts.

Crec en l’Esperit Sant; la santa Mare Església catòlica, la comunió dels sants;
la remissió dels pecats; la resurrecció de la carn;
la vida perdurable.